Instalatércentra

Od začiatku roku 2003 rozvíja spoločnosť koncept tzv. Inštalatércenter. Slúži na predaj drobného kúrenárskeho a inštalatérskeho materiálu, vrátane sanitárnej keramiky a kúpeľňového vybavenia.

Inštalatércentrá sú koncipované ako samoobslužné predajne s prehľadným usporiadaním ponúkaného tovaru. Základným benefitom týchto centier pre zákazníkov je rýchla obsluha, kompletný sortiment kúrenie, sanita a inžinierske siete. Aktuálne spoločnosť ponúka služby siete inštalatércenter po celej Českej s Slovenskej republike.