Inžinierske siete

V našej predajnej sieti ponúkame ucelený sortiment zameraný na dodávky systémov pre vodovody, kanalizácie, rozvody plynu a vodného hospodárstva.

Poskytujeme komplexné riešenia pre rodinné domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske objekty (vsakovanie, retencia, akumulácia). Náš tím odborníkov je schopný navrhnúť čerpacie stanice na splaškové vody a čerpadlá, zabezpečiť technické poradenstvo v oblasti vodovodov, kanalizácií a dozor na stavbách autorizovanou osobou a vypracovať cenové ponuky podľa výkazov výmer alebo projektovej dokumentácie. Náš odborný tím v Čechách a na Slovensku je pripravený na pomoc pri riešení komplikovanejších situácií.

 

Priložené súbory