Veľkoobchod

Naša ponuka zahŕňa nielen úplný sortiment z oblasti kúrenie - plyn - voda - inžinierske siete - sanita, ale aj služby s tým spojené, teda spracovanie aktuálnych informácií o ponuke tovaru, cenníky v tlačenej aj elektronickej podobe, poradenstvo v odbore, školenia o novinkách v odbore, rozvoz tovaru podľa požiadaviek atď.

Spoločnosť má šesť nadštandardne zaskladnených distribučných centier (Brno-Modřice, Praha-Jinočany, Olomouc a Jihlava v ČR a Bratislava a Žilina na Slovensku) a disponuje rozsiahlym logistickým aparátom: 125 000 m2 krytej skladovej plochy, 55 000 m2 vonkajšej skladovej plochy, v ČR a SR 108 nákladných a dodávkových vozidiel, v ČR a SR 240 osobných vozidiel a pick-up, v ČR a SR 168 motorových vozíkov, skladová a manipulačná technika.

Technické poradenstvo

Naše oddelenie technickej podpory predaja je tvorené odbornými pracovníkmi, ktorí sú sústavne vzdelávaní a preškolovaní na riešenie moderných systémov vykurovania, riadeného vetrania vrátane komplexnej regulácie a optimalizácie systémov TZB. Toto špecializované oddelenie vám pomôže v návrhu a správnej voľbe veľmi zložitých systémov vo vašom dome či byte. Každý prípad posudzujeme individuálne a podľa požiadaviek a potrieb zákazníka navrhneme vhodný systém riešenia tak, aby spĺňal očakávané predstavy. Súčasťou našej služby je aj komunikácia s odbornými montážnymi firmami, ktorým pripravujeme a konzultujeme podklady návrhu zapojenia a schém pre zvolené riešenie. Do návrhu riešenia sa vždy snažíme zahrnúť využitie alternatívnej energie ako je využitie slnečnej energie a energie vonkajšieho prostredia. V rámci nášho programu ponúkame aj možnosť prípravy podkladov na podávanie žiadostí o štátne dotácie podporované štátnym fondom životného prostredia ako sú dotačné tituly (aktuálne zelená úsporám, kotlíková dotácia atď.).

Optimalizáciou vykurovacích, vetracích a regulačných systémov dosiahneme výrazné úspory. Pri posudzovaní jednotlivých stavieb (rodinný dom, bytový dom, byt či rekreačný objekt) vám poradíme aj s vhodnou voľbou výrobcov pre konkrétny prípad návrhu riešenia ako u zdrojov (tepelné čerpadlá, automatické kotly na tuhé palivá, kondenzačné plynové kotly, solárny ohrev TUV s možnou podporou vykurovania, riadené vetranie, rekuperácia, ...) tak u celkových vykurovacích systémov (podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, radiátorové vykurovanie, použitie konvektorov).

 

Priložené súbory

Názov Formát Veľkosť  
Profil firmy PDF 7.33 MB
Company profile PDF 5.52 MB